GDPR    Avtal & Villkor    Priser hemsida 

Avtal & Villkor

Avtal&Villkor

Generellt
Abonnemang på tjänster (webbsidor med administration) under LD Webb produktions system har normalt en löptid på tolv månader med en uppsägning på tre (3) månader innan löptidens utgång via mail, telefon eller brev. Om tjänsten sägs upp månaden innan löptidens utgång faktureras 3 månader istället för 1 år. Om tjänsten sägs upp efter fakturans förfallodatum skall fakturan betalas som den är.

Fakturering sker vid start av konto med 10 dagar förfallodatum om inte annat har överenskommits. Kontot kan användas av kunden från fakturadatum eller överenskommelse. Fakturering sker årsvis eller kvartalsvis . 

Vid start av tilläggstjänster debiteras eventuell startavgift samt kostnaden av det antal månader som är kvar till den "normala" löptidens utgång. Vid utebliven  betalning kan ränta och faktureringsavgift tillkomma.

LD Webb produktion förbehåller sig rätten att använda skärmdumpar från kundernas webbsidor i sitt eget material samt att använda kundens webbplats som referens.

Administrationsverktyget är gemensamt för alla kunder och uppgraderas och förbättras löpande. 
Det är viktigt att du som kund är införstådd med att webbplatsen hanteras enbart som inloggad till administrationsverktyget och man inte har möjlighet via FTP manuellt redigera i webbplatsens sidor.

Förändring av kunden i befintliga inställningar och godkänd layout sker inom de ramar som systemet erbjuder. Leverantören (eller annan kompetens) kan anlitas för dylika ändringar om man så vill.  

Kunden
Det är viktigt att du som kund är införstådd med att webbplatsen hanteras enbart som inloggad till administrationverktyget och inte har möjlighet via FTP manuellt redigera i systemets tillhörande sidor.

Förändring av kunden i befintliga inställningar och godkänd layout sker inom de ramar som systemet erbjuder. Leverantören (eller annan kompetens) kan anlitas för dylika ändringar om man så vill.

LD Webb förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med omedelbar verkan eller inom stipulerad uppsägningstid om LD Webb uppfattar att kundens innehåll är oseriöst eller att kunden/föreningen/organisationen agerar oseriöst.