Kor information om vårt rapportsystem
 • e-liggare
 • mall för egenkontroll 
 • översikt på mantimmar
 • totalkoll på timmar/resor
 • lägg in en bild i projektet
 • tidsbesparande sökfunktioner 
 • e-posta arbetsorder till personal
 • e-posta projekt eller offert till kund
 • snabbkonvertera till faktura eller underlag 
 • meddela snabbt kund/personal via sms/e-post
 • Skattereduktioner, rot, rut och såklart de nya gröna reduktionerna
10 användare ingår som standard.

Läs mer på www.tidrapportering.nu